... ...

ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန

အခြေခံပညာဦးစီးဌာန

(အခြေခံပညာ သင်ရိုးသစ်)

`

ငှက်ဖျားကင်းစင် ကျန်းမာပျော်ရွှင်

Publisher : ပညာရေးစီမံကိန်းနှင့် လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန၊ ပညာတန်ဆောင်၊ UNICEF

View
`

သံသယကင်းပါစေ

Publisher : ပညာရေးစီမံကိန်းနှင့် လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန၊ ပညာတန်ဆောင်၊ UNICEF

View
`

ဝက်ခြံရောင်းစရာမရှိတော့ပါ

Publisher : ပညာရေးစီမံကိန်းနှင့် လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန၊ ပညာတန်ဆောင်၊ UNICEF

View
`

တို့ရွာရေကန်

Publisher : ပညာရေးစီမံကိန်းနှင့် လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန၊ ပညာတန်ဆောင်၊ UNICEF

View
`

ခြင်ထောင်တစ်လုံးရဲ့တန်ဖိုး

Publisher : ပညာရေးစီမံကိန်းနှင့် လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန၊ ပညာတန်ဆောင်၊ UNICEF

View
`

တီဘီရောဂါကုသပါ

Publisher : ပညာရေးစီမံကိန်းနှင့် လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန၊ ပညာတန်ဆောင်၊ UNICEF

View