... ...

ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန

အခြေခံပညာဦးစီးဌာန

(အခြေခံပညာ သင်ရိုးသစ်)

ကျောင်းများပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ချိန်တွင် Covid-19 ရောဂါကာကွယ်တားဆီးရေး စီမံဆောင်ရွက်မှု (Check List)