... ...

ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန

အခြေခံပညာဦးစီးဌာန

(အခြေခံပညာ သင်ရိုးသစ်)

၂၊ ၂။
LPG (Liquefied Petroleum Gas) ရေနံဓါတ်ငွေ့ရည်