... ...

ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန

အခြေခံပညာဦးစီးဌာန

(အခြေခံပညာ သင်ရိုးသစ်)

၁၊ ၈။
လည်ချောင်းတွင် တစ်ခုခုနှင့်ဆို့နေခြင်း၊ နင်ခြင်း