... ...

ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန

အခြေခံပညာဦးစီးဌာန

(အခြေခံပညာ သင်ရိုးသစ်)

အခန်း (၄)
အဂတိလိုက်စားမှုဖြင့် ကြွယ်ဝချမ်းသာလာမှု ကြောင့် ပိုင်ဆိုင်သည့် ငွေကြေး၊ ပစ္စည်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ပဏာမစိစစ်ရေးအဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့် ယင်း၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များ